جاروبرقی دستگاه مکنده ای است با کارایی های مختلف که برخی از آنها برای جمع آوری خاک روبه و برخی دیگر برای آب و خاک استفاده می گردد. بعضی از آنها دارای کیسه و برخی دیگر بدون کیسه و مخزن دار هستند.