ساندویچ ساز کنوود 640 با 2/5 کیلو وزن و 700 وات قدرت یکی از بهترین ساندویچ سازهای خارجی در ایران است که دارای دو خانه بزرگ تقسیم شده به 2 مثلث بوده و قابلیت گریل نیز دارد.