ضبط صوت کنوود

ضبط صوت از وسایل صوتی است که هم برای خودرو و هم منازل استفاده می شود. ضبط حرفه ای و آماتور هم موجود است که هر کدام کارایی خاص خود را دارند. ضبط صوت کنوود جزو 3 ضبط برتر دنیا است.