قهوه ساز کنوود شامل cm660, cm661, cm652 و cm200 از قهوه سازهای شماخته شده در ایران هستند که از فروش بالایی نیز برخوردار هستند. لیست قیمت و مشخصات به شرح زیر است.