گوشتکوب برقی همان همزن برقی قلمی است که با وسایل جانبی مانند خردکن یا رنده برقی که به آن اضافه می شود تبدیل به یک غذاساز نیز خواهد شد.