غذاساز 1000 وات کنوود عبارتند از fpm810, fp95,fp921,fp623 که عملکرد آنها بسته به مدل با هم فرق دارند. سیستم چند سرعته در همگی مشترک است اما چندکاره بودن آنها با هم متفاوت است.