غذاساز 155 کنوود از نوع KFLEX بوده و از دسته جدیدترین محصولات غذاساز کنوود در 2020 است قدرت دستگاه 1000 وات است اما دارای امکانات کاملی است.