غذاساز 260 کنوود دارای امکانات فراوانی نیست اما دستگاهی است پرقدرت با 750 اوت توان که برای تهیه انواع مواد خردشده یکی از بهترین ها است. اطلاعات مهم زیر کمک به شما خواهد کرد.