غذاساز 270 کنوود عملکردی 28 کاره دارد که در با توجه به جزئیات می توان به آن غذاساز 750 واتی 29 کاره نیز گفت. مخلوط کن، آسیاب و تیغه های استیل به همراه آب مرکبات گیری از کارایی های این دستگاه است.