غذاساز 307 کنوود با کاسه دستی 2.1 لیتری و مخلوط کن 1.2 لیتر و لوازم جانبی گسترده توانسته است با بهترین قیمت و مشخصات جایگاه ویژه ای را در بین انواع غذاساز پیدا کند.