غذاساز 401 کنوود جدیدترین غذاساز است که دارای تیغه های رنده متعدد با سینی بخارپز به همراه برنامه متعدد برای ساختن انواع غذا است. قیمت و مشخصات به شکل زیر است.