غذاساز 623 کنوود با گارانتی 18 ماهه اصلی تهران بوران و ایران کنوود در نمایندگی های کنوود وجود دارد. برای خرید غذاساز کنوود fdm623 به اروپایی یا آسیایی بودن آن دقت کنید.