غذاساز 788 کنوود با موتور انگلیسی و تحت لیسانس انگلستان یکی از خاص ترین غذاسازهای خارجی است که 1000 وات توان دارد تا هر ماده غذایی را خرد کرده و یا آب میوه دهد.