غذاساز 810 کنوود با موتور قدرتمند و قطعات زیادی که دارد بعید است که نتواند غذایی را درست کنید. با غذاساز 810 می توانید طیف وسیعی از مواد غذایی را تهیه کنید.