عصاره گیر کنوود یکی از بهترین هسته گیرهای خارجی است که آب میوه بدون هسته را تحویل مصرف کننده می دهد. عصاره گیر هم به صورت دستگاه یدکی برای ماشین آشپزخانه و هم دستگاه مجزا وجود دارد.