آب مرکبات گیری برقی برای گرفتن آب میوه جات مرکبات مانند پرتقال، لیمو شیرین می توان استفاده کرد. بهترین آب مرکبات گیر برقی خارجی به کنوود و آب مرکبات ایرانی به پارس خزر تعلق دارد.