دستگاه آب میوه گیری به 2 دسته آب میوه گیری دستی و برقی تقسیم می شود. بهترین آب میوه گیری خارجی با 90 درصد آب گیری به مدلهای کنوود با ساخت اروپا تعلق دارد.