غذاساز حرفه ای کنوود مانند یک ماشین آشپزخانه کامل و همه کاره عمل می کند. اطلاعات مهم و اساسی در مورد کارایی و قیمت غذاسازهای حرفه ای کنوود گفته شده است.