غذاساز کنوود 270 با 750 وات قدرت یکی از کاملترین غذاسازها است که دارای آب میوه گیری، آب مرکبات گیر، آسیاب، همزن، مخلوط کن و رنده برقی است که موتور آن توانایی چرخش لحظه ای و توربو دارد.