ماشین آشپزخانه 1700 وات یکی از قدرتمند ترین همزن برق حال حاضر در بازار جهانی است که به واسطه آن می توان می توان هر نوع غذایی را تهیه کرد.