مخلوط کن آسیاب کنوود با 500 وات و 750 وات دارای مدلهای مختلف اسموتی ساز و مخلوط کن های معمولی است. مخلوط کن کنوود در فضای رقابتی، ارزانترین مخلوط کن خارجی است.