مخلوط کن دوکاره شامل دستگاه مخلوط کن و یک دستگاه آسیاب برقی است که با مارک خارجی و ایرانی در بازار وجود دارد. بهترین مخلوط کن برای تهیه آب میوه مارک کنوود و براون و فیلیپس است.