مخلوط کن کنوود 1.5 لیتر با پارچ شیشه ای شامل مدلهای blp660, blp600, blp335 و sb266 می باشد. مشخصات کامل به همراه قیمت به شرح ذیل است.