چرخ گوشت تمام استیل کنوود چند مدل دارد که در زیر انواع آن را توضیح داده ایم اما وجود بهترین امکانات برای چرخ گوشت استیل کنوود می توان یک دستگاه حرفه ای با چندین سال عمر کاری داشته باشیم.